Q A   P r o c c e s s e s f r o m t h e S c r a t c h S h u s h a n   A s p a t u r y a n S e n i o r   Q A   E n g i n e e r 3 0 . 1 0 . 2 1
I n t r o   t o m y S e l f ı T e c h n o   l o v e r W h o   s t i l l   l i s t e n s   t o   S y s t e m   o f   a   D o w n ı I n   l o v e   w i t h   B e r l i n W h o   h a s   n e v e r   b e e n   i n   a n y   o f   b e r l i n s   c l u b s   y e t ı B r a z i l i a n   j i u j i t s u   b l u e   b e l t   W h o   j u s t   s t a r t e d   t o   t r a i n   a g a i n   a f t e r   3   y e a r s   b r e a k ı Q A   e n g i n e e r   w i t h   m o r e   t h a n   8   y e a r s   o f   e x p e r i e n c e   b o t h   i n   l e a d e r s h i p a n d   i n   e n g i n e e r i n g !   I   d o n t   k n o w   t o o   m u c h   a b o u t   m y s e l f ,   b u t   I   k n o w   t h a t   I   a m
A   b i t m o r e i n t r o t o m y S e l f ı W o r k   i n   a   s m a l l   c o m p a n y P r e f e r a b l y   a   B e r l i n   b a s e d   s t a r t - u p ı S t a r t   s o m e t h i n g   f r o m   s c r a t c h S o   I   c a n   c h a l l e n g e   m y   k n o w l e d g e     a n d   e x p e r i e n c e ı W h i l e   t h i n k i n g   a b o u t   r e l o c a t i o n a n d   a b o u t   n e w   w o r k I   w a n t e d t o
Y o u   a r e   t h e   o n l y   Q A E   w i t h i n   t h e   c o m p a n y ı Y o u r   e v e r y   d e c i s i o n   m a t t e r s ı E v e r y o n e   i s   t r u s t i n g   y o u r   e x p e r i e n c e ı E v e r y o n e   i s   l o o k i n g   f o r   y o u r   r e s u l t s ı N o t   m u c h   f a i l u r e   t o l e r a n c e ı N o - o n e   h a s   Q A   e x p e r i e n c e ı N o - o n e   t o   d e l e g a t e   y o u r   w o r k   ı S t r e s s   l e v e l   - G o d ı W h y   i s   t h a t   a   p r o b l e m ? T o o   m u c h   r e s p o n s i b i l i t i e s  
P o w e r   o f   e a r l y   s t r a t e g y ı T h i n k   a b o u t   s t r a t e g y b e f o r e   s i g n i n g   a   c o n t r a c t ı S h a r e   y o u r   s t r a t e g y   a n d   g e t   a p p r o v a l e v e n   d u r i n g   t h e   i n t e r v i e w   p r o c e s s
P o w e r   o f   e a r l y   s t r a t e g y ı D e f i n i n g   a n d   i m p l e m e n t a t i o n   o f   t e s t   s t r a t e g i e s ı I m p l e m e n t i n g   q u a l i t y   g o a l s   a n d   g u i d e l i n e s   ı D e s i g n i n g   t e s t   c a s e s ı S u p p o r t i n g   p r e p a r a t i o n   a n d   r e l e a s e   o f   d o c u m e n t s ı I d e n t i f y i n g ,   r e c o r d i n g   a n d   d o c u m e n t i n g   b u g s
P o w e r   o f   l i s t e n i n g ı L i s t e n   t o   e v e r y o n e ı L i s t e n   t o   e v e r y o n e s   c o m p l a i n t s ı A s k   q u e s t i o n s   t o   e n h a n c e   l i s t e n i n g